Wijsheid creër je vooral door verwarring weg te nemen

Juist in tijden van toenemende complexiteit en dynamiek hoor je steeds vaker: we moeten onze wijsheid vergroten. Maar wat is wijsheid eigenlijk en valt het wel ’te creëren’? Wijsheid is in tegenstelling tot kennis (in het verleden vergaarde inzichten en oplossingen) en in tegenstelling tot informatie (beschikbaar gemaakte oude kennis) juist iets van het nu. Voor mij is […]