Contact

Intention Academy

Aldegondahof 2, 3911 BS, Rhenen

Steffan Seykens (06-10553889)

[email protected]

 

Vraag & Antwoord

Biedt u ook maatwerk of incompany trajecten?

Intention academy werkt alleen maar vanuit de specifieke vraag van onze klanten. Wij geloven erin dat we alleen maar toegevoegde waarde kunnen bieden door ons aanbod af te laten hangen van wat onze klanten in het hun dagelijkse praktijk nodig blijken te hebben.

Kunnen we ook met grote groepen met Intention Circles werken?

Het werken in Intention Circles is dusdanig intensief dat je gemiddeld met 6 tot maximaal 8 deelnemers per dag van acht uur kunt werken. Een beproefd concept is enkele parallelsessie tegelijk te doen, bijvoorbeeld na een plenaire aftrap. Op deze manier kun je vele tientallen deelnemers op een dag aan hetzelfde onderwerp laten werken. Een paar dagen verder heb je honderden medewerkers door een intensief programma geloodst. 

Vanaf welk werk- en denkniveau zijn deze werkvormen geschikt?

Intention Circles vergen vooral zelfreflectievermogen, eigenaarschap en verantwoordelijkheid en directheid. Vooral bestuursleden, managers en professionals gedijen goed binnen deze werkvorm. Maar ook een mix van verschillende niveaus blijken zeer verhelderende inzichten op te leveren. Juist het bijeenbrengen van een diversiteit aan inzichten en wijsheid zorgt ervoor dat de kern geraakt wordt. 

Ik zie veel nieuwe werkvormen. Welke past het beste bij onze vraag?

De meest effectieve aanpak is degene die het snelst voor impact zorgt en professionals zo min mogelijk van de werkvloer haalt. Organisaties vragen om korte en intensieve interventies waar in de dagelijkse praktijk op voortborduurd kan worden. We komen graag vrijblijvend bij u langs om te onderzoeken welke werkvormen het beste aan uw behoeften voldoen.

Wat is het effect van Intention Circles enkele maanden later?

In de meeste gevallen is het effect maanden na de Intention Circles eerder versterkt dan verminderd. Het hangt wel af van de kwaliteit waarmee het team de intenties en de gemaakte afspraken levend weet te houden. De leidinggevende heeft wel een belangrijke rol hierin. Wanneer het zelfcorrigerende en zelfsturende vermogen wakker gehouden wordt, dan blijken de intenties zeer goed te beklijven.

Welke voorbereidingen zijn er nodig voordat je Intention Circles kunt doen?

Het enige wat nodig is, is dat de deelnemers de juiste intenties voor zichzelf kunnen formuleren. Dat vergt vaak nog wel de nodige feedback van de omgeving en soms ook een voortraject waarbij de deelnemers een realistisch beeld hebben gekregen van het effect van hun eigen houding en gedrag.

Worden Intention Circles niet als heel pittig ervaren?

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: echte gedragsverandering doet pijn. Deelnemers worden geconfronteerd met hun eigen gedrag en zeggen vaak achteraf dat ze het als bijzonder heftig hebben ervaren. Tegelijkertijd zeggen ze unaniem dat het een zeer nuttige, louterende en constructieve ervaring is geweest die hen veel heeft gegeven. Vaak omschrijven ze het zelfs als de beste leersituatie ooit.

Wat is nou de kracht van Intention Circles precies?

Heel veel tegelijk. Het meest wezenlijke is dat het eigenaarschap volledig bij degenen komt te liggen om wie het gaat. Die persoon wordt nergens ontkracht, maar ook niet ontzorgt. De inbrenger zal volledig op eigen kracht diens intentie ROND moeten maken. Als die daar hulp of tips voor nodig heeft, dan zal die dat zelf moet ophalen. Verder is dit zover bekend de enige werkvorm waarbij alle zes de factoren die nodig zijn voor gedragsverandering geïntegreerd in een leerervaring samen komen.

Hoe kom ik meer te weten over Intention Circles?

In het boek ‘Cirkel van Verandering’ van Steffan Seykens en Guido van de Wiel staat de werkvorm uitgebreid beschreven (. Wie deze werkvorm wil leren begeleiden kan de opleiding Facilitator Intention Circles.

 

Stel uw vraag