• Intention Academy
  • Digitale ondersteuning
  • Klaar met intervisie?
  • Volop begeleiders

Intention Academy

Door intern mensen op te leiden in het borgen en verankeren van gedragsverandering verwachten organisaties nog meer profijt te hebben van hun trainingen, MD-programma´s en andere interne leerprogramma’s. Ze onderkennen dat trainingen pas hun vruchten afwerpen als er vanuit de organisatie zelf voldoende aandacht is voor het beklijven van het geleerde.

Sterker nog, we geloven dat het grootste leerproces en het beklijven daarvan niet plaatsvindt tijdens trainingen en ook niet bij de terugkeer op het werk zelf, maar wordt verankerd tijdens het werken in Intention Circles. Dat betekent dat we nog maar weinig tijd steken in ‘het oude trainen’. Inzichten en vaardigheden kun je op allerlei manieren opdoen. Niet alleen in een zaaltje buiten de werkplek, maar vooral in de eigen dagelijkse werkpraktijk. We zien echter wel steeds meer in dat het versterken van de persoonlijke noodzaak en urgentie een allereerste cruciale voorwaarde is voor leren en het borgen van intenties. Tijdens Intention Circles wordt er doelgericht gewerkt aan het eigenaarschap, het realiteitsbesef, de verantwoordelijkheid en het zelfcorrigerend vermogen om het voornemen daadwerkelijk te laten slagen. Zo pragmatisch is leren anno nu.

Contact 

Digitale Ondersteuning

Intention Academy bekijkt wat de mogelijkheden zijn van een digitaal ondersteunend platform. Door regelmatig herinnerd te worden aan je eigen intenties via mails, sms, foto’s en zelfs jouw eigen muziek, hopen we dat het borgen van je intenties ook een feestje wordt.

Stel je voor: je ontvangt vlak voor die belangrijke vergadering een bericht met je belangrijkste leerintenties, tips om het slimmer aan te pakken en je gaat scherp en voorbereid het overleg in. Voor elk functioneringsgesprek een reminder om op bepaalde aandachtspunten toe te passen. De juiste informatie op het juiste moment, zonder dat je er op dat moment zelf nog achteraan hoeft.

Elke week ontvang je ook nog eens van de mensen die daar iets over kunnen zeggen automatisch overzichtelijke en praktische feedback over hoe het gaat met de vaardigheden die je in de praktijk wilt brengen. We zijn benieuwd of u ook ervaart dat dit digitale platform uw leerintenties wel erg gemakkelijk in de praktijk helpt te brengen.

 Contact 

Klaar met intervisie?

Intervisie is een prachtig instrument om met en van je collegae te leren. De ervaring leert echter dat in de loop van de jaren de aandacht verslapt, de methode niet meer zo consequent wordt toegepast als in het begin en dat het effect en de motivatie begint af te nemen.

Intention Circles werken dieper door en houden de aandacht onvermijdelijk vast. Waar bij intervisie de neiging nog wel eens bestaat om het eigenaarschap van het probleem bij de inbrenger weg te halen zijn Intention Circles daar heel secuur in. Degene die aan het werk moet zijn, werkt en de andere bieden alleen die ondersteuning die de inbrenger nodig heeft om er zelf mee aan de slag te gaan.

Intention Circles brengen nog meer dan intervisie teamleden bij elkaar, vergroten de onderlinge betrokkenheid enorm en zijn stiekem de beste teambuilding die je je kunt voorstellen. Meer begrip voor ieders worstelingen, meer respect voor elkaar en meer betrokkenheid bij het leerproces van zowel jezelf als de ander.

 Contact 

Volop begeleiders

Er zijn inmiddels ruim 60 trainers opgeleid in deze borging methodiek en zij kunnen Intention Circles voor u begeleiden.

Dat kan voor teams, voor hele afdelingen en bij twee opdrachtgevers hebben we zelfs met een groep facilitators binnen een week de hele organisatie op een specifieke vaardigheid begeleidt.

Het effect van een dergelijk omvangrijk programma is enorm. Alle medewerkers tegelijkertijd volgen hetzelfde programma en iedereen verbindt zich onherroeplijk – maar op zijn eigen wijze – aan de nieuwe gewenste vaardigheid of cultuuraspect. Niemand die nog kan ontsnappen en de noodzaak om ook een stap te maken is onvermijdelijk. Want als er één ding duidelijk wordt na een Intention Circle is het dit: dit ging helemaal over mij!

 Contact 

Intention Academy

Intention Academy is uw ultieme partner als het gaat om het borgen van intenties en leerdoelen in de praktijk.

Ook voor het vinden van die juiste intenties voor uw organisatie, uw bestuursleden, managers en professionals zit u bij ons goed: via het vinden van uw innerlijke kompas, via Wisdom Circles etc.

Waarom voor ons kiezen?

  • Alleen maatwerkoplossingen
  • Uw mensen blijven zelf eigenaar van hun leren
  • Volledige aansluiting op uw wensen
  • Zeer bekwame facilitators
  • Leren beklijfd en wordt verankerd

Laatste Blog

De Kracht van Goh

We herkennen allemaal wel die momenten waarop het leven niet zo gaat als we willen. Vaak zijn dat juist de momenten waarop we veel ruimte en bewegingsvrijheid nodig hebben, om vanuit een frisse, open blik te reageren en de juiste keuzes te kunnen maken. Echter, juist dan schieten we vaak terug in onze veilige, vertrouwde […]