Wijsheid creër je vooral door verwarring weg te nemen

Juist in tijden van toenemende complexiteit en dynamiek hoor je steeds vaker: we moeten onze wijsheid vergroten. Maar wat is wijsheid eigenlijk en valt het wel ’te creëren’?

Wijsheid is in tegenstelling tot kennis (in het verleden vergaarde inzichten en oplossingen) en in tegenstelling tot informatie (beschikbaar gemaakte oude kennis) juist iets van het nu. Voor mij is wijsheid de kennis van het zijn, tot leven komend in dit huidige moment, het geschenk (beide in het Engels: the present) van het zich ontvouwende nu, binnen de unieke context waarin we ons bevinden.

Wijsheid is het bijzondere in het gewone te zien, het perfecte in de imperfectie te vinden, de grootsheid in kleine dingen te herkennen, de eenheid in de afgescheidenheid te blijven zien, het voeden van weten uit het niet-weten.

Wijsheid is het beste voelbaar in onze lichamen, in onze harten en als we in stilte leren luisteren naar haar fluisteren, betekenis overdragend via de verborgen bedoeling van onze gevoelens en doorleefde ervaringen.

Wijsheid ontstaat als je je weer herinnert: Life is always helping you, especially when you think it is not (een prachtige quote van Ishwara).

Het openen van ons hart en geest (mind) waaruit wijsheid ontspruit, begint met het stoppen met het onze hart en mind te laten opvullen met allerlei afleidingen en niet-wezenlijke gedachten, -behoeften en – streven. Door al die verwarring weg te nemen, kom je weer in contact met wijsheid, die nooit weg is geweest, maar die zachtjes fluisterde totdat jij weer er naar kon of wilde luisteren. In die stilte en leegte kun je de (al die tijd nog steeds bestaande) eenheid en de eeuwig doorgaande beweging van het leven weer volop ervaren.

Wijsheid vraagt om het helen van ons verleden, om open, onschuldig en vrij zijn naar de toekomst en om te allen tijde bewust en aanwezig te zijn. Wetende dat de lessen van wijsheid zich meestal vermommen als ervaringen van tegenslag, chaos en onzekerheid. Juist vanuit deze ervaringen kan wijsheid rijpen, zoals goede wijn en goed kaas ook om de juiste rijpingstijd vragen.

Comments