De Kracht van Goh

We herkennen allemaal wel die momenten waarop het leven niet zo gaat als we willen. Vaak zijn dat juist de momenten waarop we veel ruimte en bewegingsvrijheid nodig hebben, om vanuit een frisse, open blik te reageren en de juiste keuzes te kunnen maken. Echter, juist dan schieten we vaak terug in onze veilige, vertrouwde […]

Vijf cruciale ingrediënten voor teamontwikkeling na de lockdown

Als team opnieuw met elkaar verbinden na twee jaar gedwongen op afstand te hebben moeten werken kun je maar één keer goed doen. Het is ook een tijd geweest waarin iedereen op zijn eigen manier heeft kunnen reflecteren op hoe we het niet meer willen, en tevens ideeën heeft opgedaan voor hoe dan wel. Er […]

De werkvorm Intention Circles over het ROND maken van intenties

Hoe ziet de krachtige werkvorm Intention Circles er in de praktijk nu uit en wat betekent het nu eigenlijk als we binnen Intention Circles spreken van het ROND maken van iemands intentie? Deze blog is een tekst die ook te vinden is in het boek ‘Cirkel van verandering’ van Steffan Seykens en Guido van de […]

Het meest lastige dilemma bij leren is dat van eigenaarschap

Wanneer er 10% eigenaarschap wordt overgenomen van degene die leert, dan zal het geleerde 20% minder beklijven. Wanneer je 25% overneemt, dan zal er nog maar rond de 50% van blijven hangen. Kortom, er is een sterke relatie tussen het borgen of beklijven van het geleerde en het eigenaarschap van het leerproces. Als je iets leert […]

Goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap

Goed opdrachtgeverschap en goed opdrachtnemerschap begint bij het goed contracteren en het adequaat overdragen van eigenaarschap. De trend om eigenaarschap ‘lager’ in de organisatie te leggen, past bij de gedachte dat professionals uiteindelijk de meeste waarde toevoegen. Zij zitten immers het meest dicht op de uitvoering waar de daadwerkelijke waarde toevoeging plaatsvindt (vaak in directe […]

Vechten voor iets is beter vol te houden dan vechten tegen iets

Veel mensen stoppen meer tijd en energie in wat ze níet willen, dan in hetgeen ze wél willen. Je vecht dan tegen iets, in plaats van voor iets. De vraag is: wat is het verschil en wat creëer je dan? Het is een hele menselijke neiging om jezelf vooral te beschermen tegen datgene wat je het liefst wilt […]

Eigenaarschap versterken zonder het weer over te nemen

Een herkenbaar dillemma binnen ontwikkeltrajecten is dat de leidinggevende of directie iets wil van zijn medewerkers, maar dat die niet dezelfde noodzaak en urgentie voelen. Hoe meer deze gaat duwen en trekken, des te meer de ander achterover gaat zitten. Is dat weerstand, onwil of gewoon een logische reactie? Er wordt een externe begeleider, trainer, facilitator […]

Wijsheid creër je vooral door verwarring weg te nemen

Juist in tijden van toenemende complexiteit en dynamiek hoor je steeds vaker: we moeten onze wijsheid vergroten. Maar wat is wijsheid eigenlijk en valt het wel ’te creëren’? Wijsheid is in tegenstelling tot kennis (in het verleden vergaarde inzichten en oplossingen) en in tegenstelling tot informatie (beschikbaar gemaakte oude kennis) juist iets van het nu. Voor mij is […]