Introductie

Steeds vaker staan we voor uitdagingen die vragen om het aanboren van collectieve wijsheid en het versterken van onze bestaande resources. Vitale teams ontstaan door het aanscherpen van onze toegevoegde waarde en onze relaties, en de bijhorende intenties daadwerkelijk te laten beklijven in gedrag.

Programma’s

Onze ondersteuning is niet zozeer gericht op verandering, maar op de balans te herstellen en optimaal gebruik te leren maken van de al beschikbare resources. De focus op revitaliseren van de al aanwezige kracht van professionals, teams en organisaties in de dagelijkse praktijk zorgt ervoor dat zij hun best mogelijke bijdrage kunnen leveren.

Inspiratie

Bij veranderingen bestaat de neiging om juist houvast te zoeken in het oude. Maar wat niet langer werkt, krijgt geen energie meer. Dan helpt het om een transitie te maken, oude verstorende elementen en belemmerende patronen op te lossen, en zo onze veerkracht, betrokkenheid, realisatiekracht en ons innerlijk kompas te versterken.

 

Populaire Programma´s


Top Facilitators – Trainers

Johanna van der Schaft is een ervaren adviseur, facilitator en trainer met hart voor wat mensen beweegt en ín beweging brengt. Johanna begeleidt managers en teams in organisaties die zich realiseren dat het vermogen om mee te bewegen en te vernieuwen, in een tijd waar complexiteit alleen maar toeneemt, in hoge mate het succes van hun team en organisatie bepaalt.

Bart Sikkens is een ervaren bedrijfskundig adviseur en trainer die mensen vanuit oprechte betrokkenheid faciliteert bij het verder ontwikkelen van persoonlijk leiderschap. Hij weet mensen op een natuurlijke wijze te raken en in contact te laten komen met hun drijfveren en kwaliteiten. Hij is een ervaringsdeskundige op het gebied van Oosterse filosofie en bewustzijnsontwikkeling en neemt mensen en teams graag “mee op reis” zodat ze hun potentieel leren kennen en benutten.

Steffan Seykens is organisatiepsycholoog en oprichter van Intention Academy, het Instituut Creatieve Ruimte en eigenaar van Sirfund. Hij werkt als facilitator, trainer en organisatieadviseur, ontwikkelde de Intention Circles methodiek en de Samenwerking Scan (brengt de interactiedynamiek binnen samenwerking in kaart) auteur van ‘Cirkel van Verandering’ over het borgen van gedragsverandering in teams en organisaties, en van de leiderschapsroman ‘leerling in leiderschap’.