Toegevoegde waarde

Steeds vaker staan we voor uitdagingen die vragen om het aanboren van onze collectieve wijsheid en het beter benutten van alle beschikbare hulpbronnen. Vitale teams ontstaan door het versterken van onderlinge verbinding, het aanscherpen van ieders toegevoegde waarde, ruimte en helderheid te creëren en de bijhorende intenties daadwerkelijk te laten beklijven in gedrag.

Versterken

Onze ondersteuning is niet zozeer gericht op verandering, maar het herstellen van de balans  en optimaal gebruik te leren maken van alle beschikbare resources. De focus ligt op het revitaliseren en versterken van de  teams, de professionals en de organisatie. Er ook uit te halen wat er in zit. Dat zorgt ervoor dat zij in de dagelijkse praktijk hun best mogelijke bijdrage kunnen leveren.

Inspiratie

Bij veranderingen bestaat de neiging om juist houvast te zoeken in het oude. Maar wat niet langer werkt, krijgt geen energie meer. Dan helpt het om op een dieper niveau een transitie te maken, oude verstorende elementen en belemmerende patronen op te lossen, en zo onze realisatiekracht, betrokkenheid, verbinding, veerkracht en ons innerlijk kompas te versterken.

 

Populaire Programma´s


Facilitator / begeleider

Steffan Seykens is organisatiepsycholoog en oprichter van Intention Academy, het Instituut Creatieve Ruimte en eigenaar van Sirfund. Hij werkt als facilitator, begeleider van MT- en directieteams en organisatieadviseur, ontwikkelde de Intention Circles methodiek en de Samenwerking Scan (brengt de interactiedynamiek binnen samenwerking in kaart) auteur van ‘Cirkel van Verandering’ over het borgen van gedragsverandering in teams en organisaties, en van de leiderschapsroman ‘leerling in leiderschap’. Individuele begeleiding volgens ‘de Kracht van Goh’ – methodiek.