Gedragsverandering

 • Borging van gedragsverandering
 • Terugval in oud gedrag  voorkomen
 • Vertalen van geleerde naar praktijk
 • Voornemens innerlijk verankeren
 • Leerdoelen  beklijven in de praktijk
 • Passend referentiekader opbouwen

Veredelen van intenties

 • Scherper krijgen wat je te doen hebt
 • Helderheid over je voornemens
 • Contact met je innerlijke koers
 • Afleidende illusies doorprikken
 • Ontmaskeren tot de kern overblijft
 • Leren luisteren naar ware intenties

Eigenaarschap

 • Intrinsiek verantwoordelijkheid
 • Vergroten persoonlijke noodzaak
 • Oude identificaties loslaten
 • Waarachtige urgentie ervaren
 • Onthechten van afhankelijkheden
 • Over commitmentdrempel stappen

Innerlijke kompas

 • (Terug) vinden innerlijke kompas
 • Scherp krijgen van de bedoeling
 • Afstemmen op innerlijke wijsheid
 • Toezicht vanuit morele waarden
 • Herijken van koers en focus
 • Signalen tijdig herkennen